Česko-Slovenské fórum pro sepsi
Česko-Slovenské fórum pro sepsi
úvodní slovozakládající listinacílepodporaBarcelonská deklarace
pracovní skupina CSFSkontakt pro média
otázky a odpovědidůležité www adresyz tisku
přihlásit se k CSFSinformace pro členy
pg kurz sepse a mods

FOTOGALERIE
13. ročník PG kurzu sepse a MODS
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr
12. ročník PG kurzu sepse a MODS
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr

11. ročník PG kurzu sepse a MODS
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr

10. ročník PG kurzu sepse a MODS
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr

9. ročník PG kurzu sepse a MODS
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr

8. ročník PG kurzu sepse a MODS
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr

7. ročník PG kurzu sepse a MODS
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr
Obr Obr Obr

6. ročník PG kurzu sepse a MODS
Prof. Dr. Joachim Boldt | Germany
Obr
Doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. | Praha
Obr
Doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc. | Plzeň
Obr
Doc. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. | Olomouc
Obr
Prof. Dr. Andrzej Kubler | Poland
Obr
Prof. Dr. Uri Martinowitz | Israel
Obr
MUDr. Daniel Nalos | Ústí nad Labem
Obr
MUDr. Ivan Novák, Ph.D. | Plzeň
Obr
Prof. Dr. Konrad Reinhart | Germany
Obr
Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. | Brno
Obr
Doc. RNDr. J. Trupl, CSc. | Bratislava
Obr
MUDr. Mária Voleková, CSc. | Banská Bystrica
Obr

Obr Obr Obr
Obr Obr Obr

5. ročník PG kurzu sepse a MODS
MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Obr
MUDr. Štefan Trenkler
Obr
MUDr. Miroslav Průcha
Obr
MUDr. Mária Bucová, Ph.D.
Obr
Doc. MUDr. Ivan Chytra, Ph.D. a MUDr. Juraj Koutun, CSc.
Obr
MUDr. Michal Fedora, Ph.D. a MUDr. Pavol Török, CSc.
Obr
Pohled do auditória
Obr
Při podpisu Zakládající listiny Česko-Slovenského fóra pro sepsi
Obr
academichosting FNO.cz
Česko-Slovenské fórum pro sepsi