Česko-Slovenské fórum pro sepsi
Česko-Slovenské fórum pro sepsi
úvodní slovozakládající listinacílepodporaBarcelonská deklarace
pracovní skupina CSFSkontakt pro média
otázky a odpovědidůležité www adresyz tisku
přihlásit se k CSFSinformace pro členy
pg kurz sepse a mods

THE TITLE DEED OF THE CZECH AND SLOVAK FORUM FOR SEPSIS
We, medical professionals from The Czech Republic and The Slovak Republic, are, of our free will, freely, unselfishly and independently establishing special-interest association of professionals, dealing with sepsis.
With our signature we express our will to transfer our knowledge, ability, competence, and a moral strenght in benefit of The Czech and Slovak Forum for Sepsis (CSFS) in spirit of The Barcelona Declaration and actively fullfill the basic goals of the CSFS.
Ostrava, January 2003
academichosting FNO.cz
Česko-Slovenské fórum pro sepsi