Česko-Slovenské fórum pro sepsi
Česko-Slovenské fórum pro sepsi
úvodní slovozakládající listinacílepodporaBarcelonská deklarace
pracovní skupina CSFSkontakt pro média
otázky a odpovědidůležité www adresyz tisku
přihlásit se k CSFSinformace pro členy
pg kurz sepse a mods

BALÍČKY PÉČE PRO TĚŽKOU SEPSI
(THE SEVERE SEPSIS BUNDLES)
Co je to balíček péče?
Balíček péče (The care bundle) je jednoduchým návodem k praktické realizaci doporučení založených na důkazech tak, aby vedly ke zlepšení prognózy pacientů. Podstatou "bundle care" je společná aplikace intervencí, které vycházejí z doporučení založených na důkazech. Pokud by byly použity izolovaně, mají jen malou šanci na úspěch. "Bundle care" funguje na principu "vše nebo nic".
Co jsou balíčky péče pro těžkou sepsi?
Balíček péče pro těžkou spesi (The severe sepsis bundle) je vybraná skupina diagnosticko-terapeutických intervencí určených pro těžkou sepsi, které se mají aplikovat společně. Jejich izolované použití má jen malou šanci na úspěch.
Intervence tvořící konkrétní balíčky péče vycházejí ze "Surviving Sepsis Campaign guidelines for management of severe sepsis and septic shock" (Dellinger R et al. Int Care Med 2004; 30:536-555).
Nemocniční protokoly založené na balíčcích péče se mohou lišit pouze po stránce jejich organizačního zajištění. Obsahově musí mít tyto protokoly vždy všechny intervence, které tvoří konkrétní balíček péče.
Již první zkušenosti s praktickou aplikací balíčků péče pro těžkou sepsi ukázaly, že tento styl práce je schopný významné snížit úmrtnost pacientů (12,5% vs 34,2%).
Jaké balíčky péče pro těžkou sepsi máme k dispozici?
Pro léčbu těžké sepse byly vytvořeny dva odlišné balíčky péče. Každý z nich představuje skupinu intervencí zaměřených na dosažení specifických cílů v průběhu specifických časových intervalů.
Dokumenty jsou ve formátu PDF. Stažení PDF prohlížeče Adobe Acrobat Reader.
Obsahuje 7 intervencí, jejichž plnění se musí zahájit okamžitě, jakmile je stanovená diagnóza těžké sepse. Všechny úkoly musí být splněny na 100% do 6 hodin od stanovení diagnózy těžké sepse.
The Severe Sepsis Management Bundle
Obsahuje 4 intervence, jejichž plnění se má také zahájit okamžitě, nicméně pro zahájení jejich plnění je určen časový interval do 24 hodin od stanovení diagnózy těžké sepse.
academichosting FNO.cz
Česko-Slovenské fórum pro sepsi