Česko-Slovenské fórum pro sepsi
Česko-Slovenské fórum pro sepsi
úvodní slovozakládající listinacílepodporaBarcelonská deklarace
pracovní skupina CSFSkontakt pro média
otázky a odpovědidůležité www adresyz tisku
přihlásit se k CSFSinformace pro členy
pg kurz sepse a mods

PG KURZ SEPSE A MODS
Aktuální informace
Informace ke 14. PG kurzu SEPSE a MODS + přihlášku najdete na www.SepseOstrava.cz
Všeobecné informace
Kurz se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určen lékařům, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizátorem akce je Anesteziologicko-resuscitační klinika a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice v Ostravě. Předsedou organizačního výboru je MUDr. Roman Kula, CSc. Od roku 2004 se kurz koná pod záštitou Fakultní nemocnice v Ostravě, Česko-Slovenského fóra pro sepsi a od roku 2005 také ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi ČLS JEP a SLS. Organizačně-technickému zajištění akce se od roku 2005 věnuje fy SANOPHARM CZ. Díky webmastru fnspo.cz, Mgr. Martinovi Mikuláškovi je informace o kurzu stabilní součástí webových stránek Fakultní nemocnice v Ostravě a Česko-Slovenského fóra pro sepsi.
Místo konání kurzu
Prvních pět ročníků kurzu se konalo v prostorách Fakultní nemocnice v Ostravě. Šestý a sedmý ročník se konal v prostorách Vysoké školy báňské v Ostravě. Osmý až dvanáctý ročník kurzu se konal v prostorách hotelu Clarion v Ostravě.
Historie kurzu
Kurz byl poprvé organizován v roce 1999. Zúčastnilo se ho sedmnáct posluchačů, odeznělo celkem deset přednášek a na přípravě odborného programu se podílelo osm lékařů Anesteziologicko-resuscitační kliniky FNsP Ostrava. V průběhu dalších jedenácti let se kurzu zúčastnilo celkem 2776 registrovaných posluchačů a 729 přednášejících. Od roku 2000 se kurzu účastní i přednášející a posluchači ze Slovenské republiky a od roku 2004 také špičkoví představitelé světové intenzivní medicíny. Od roku 2002 vychází z kurzu sborník prezentací na CD nosiči, který je od roku 2004 obohacen o zvukový záznam všech prezentací. CD nosič vycházel díky spolupráci s fa Astra-Zeneca Czech Republic s.r.o. a později ve spolupráci s fa MERCK SHARP&DOHME IDEA INC. Přednášejícími na kurzu jsou vesměs známi odborníci, zabývající se problematikou péče o kriticky nemocné pacienty.
Počet přednášejících
RokCelkemZ toho SR
199990
200080
200180
2002155
20033112
20045216
20055617
20068614
200710224
200810717
200912918
201012017
201111619
Počet účastníků | bez přednášejících
RokCelkemZ toho SR (jiné země EU)
1999170
2000191
2001214
20025014
20038434
2004246103
200525284
200631570
200738298
2008457110
2009465117 (4)
2010468116
2011451132
Podpora kurzu
13. ročník kurzu o sepsi a multiorgánovém selhání podporovali:
V.I.P. partner:
 • Astellas Pharma s.r.o.
Generální partner:
 • FRESENIUS
 • MERCK SHARP&DOHME IDEA INC.
Mediální partner:
 • Klinická farmakologie a farmacie
 • Portál Akutne.cz
 • MEDICAL TRIBUNE CZ
 • Zdravotnické noviny
 • Postgraduální medicína - odborný časopis pro lékaře
Hlavní partneři:
 • AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
 • Nutricia a.s.
 • Pfizer, spol. s r.o.
Partneři:
 • A.M.I.- Analytical Medical Instruments s.r.o.
 • Chirana Stará Turá
Vystavovatelé:
 • Abbott Laboratories, s.r.o.
 • AKC konstrukce, s.r.o.
 • Arrow International CR, a.s.
 • Baxter Czech s.r.o.
 • Bayer s.r.o.
 • Cephalon
 • Comesa s.r.o.
 • COVIDIEN ECE s.r.o.
 • Dräger Medical s.r.o.
 • Edwards Lifesciences AG
 • GRIFOLS s.r.o.
 • Intersurgical s.r.o.
 • Medial spol. s r.o.
 • medisap s.r.o.
 • Nestlé Česko s.r.o.
 • Novo Nordisk s.r.o.
 • OCTAPHARMA CZ s.r.o.
 • OMS - ZOLL, s.r.o.
 • Phoenix LV, a.s.
 • POLYMED medical CZ, a.s.
 • ROCHE s.r.o.
 • S&T Plus s.r.o.
 • Torrex Chiesi CZ, s.r.o.
 • UNOMED spol. s r.o.
Za podporu patří všem firmám poděkování.
Plány do budoucna
Třináctý ročník kurzu si zachová postgraduální charakter. Aktivity v průběhu akce budou tradičně obsahovat "Pro-Con diskuse", "Setkání s experty", "Výukové sekce", "Panelové diskuse", "Sekce posterů", "Firemní symposia" a blok přednášek s názvem "Základy pro intenzivní medicínu". Již nedílnou součástí kurzu bude také minisymposium "Novinky intenzivní péče v pediatrii". Potěšující správou je snaha o další rozšíření počtu přednáškových bloků organizovaných sekcemi intenzivní péče odborných lékařských společností ČLS JEP a SLS. Také se předpokládá bohatá účast zahraničních přednášejících, zejména s řad odborníků, kteří se podílí na národních edukačních programech o sepsi a multiorgánovém selhání. Městem konání bude tradičně Ostrava. Místem konání budou prostory hotelu CLARION Ostrava. Termín konání je stanoven na 24.-27. ledna 2012. Organizačně-technické zajištění kurzu poskytne tradičně fa SANOPHARM CZ.
academichosting FNO.cz
Česko-Slovenské fórum pro sepsi