Česko-Slovenské fórum pro sepsi
Česko-Slovenské fórum pro sepsi
úvodní slovozakládající listinacílepodporaBarcelonská deklarace
pracovní skupina CSFSkontakt pro média
otázky a odpovědidůležité www adresyz tisku
přihlásit se k CSFSinformace pro členy
pg kurz sepse a mods

VÝZVA ČESKO-SLOVENSKÉHO FÓRA PRO SEPSI
ADRESOVANÁ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ
A SLOVENSKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI
V průběhu slavnostního otevření 7. PG kurzu Sepse a MODS byla přednesena Výzva Česko-Slovenského fóra pro sepsi adresovaná České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Slovenské lékařské společnosti k zahájení spolupráce s cílem naplnit obsah The Surviving Sepsis Campaign zahájené v Barceloně v roce 2002.
Dokumenty jsou ve formátu PDF. Stažení PDF prohlížeče Adobe Acrobat Reader.
7. PG kurz Sepse a MODS slavnostně otevřeli prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., MUDr. Jozef Firment, Ph.D. a MUDr. Roman Kula, CSc.
Obr
Výzvu CSFS adresovanou ČLS JEP a SLS přečetla paní Taťána Mazúrová.
Obr
Vědeckou akci, která má
Doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
Obr
za sebou již 7. úspěšné opakování není třeba zvláště propagovat. Našla si své pevné místo v kalendáři, zajímavé obsahové zaměření a především zájem účastníků, kterých se letos i přes vpravdě arktické podmínky sešlo téměř tři sta. Postgraduální kurs věnovaný otázkám sepse a MODS přinesl v letošním ročníku navíc i zajímavou možnost setkání s našimi kolegy z oboru chirurgie a poskytl prostor pro jednání pediatrů-intenzivistů. Je potěšující sledovat stále rostoucí zájem, zvětšující se rozsah kursu, kvalitu presentací i zajímavou diskusi. Postgraduální kurs Sepse a MODS se navíc stal i tradičním místem setkávání slovenských a českých kolegů. Je to také znamenitá příležitost demonstrovat výtečnou úroveň medicíny v moravsko-slezském regionu. Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny si této akce velice cení a bude jí všestranně podporovat.
Doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. | Praha, únor 2005
Předseda výboru ČSARIM
Vráťme trochu čas a pozrime sa
MUDr. Pavol Török, CSc.
Obr
do histórie. Neviem, kde som čítal, ale pamätám vetu: "Kto nepozná svoju, hoci krátku históriu, nevidí ani na krok do budúcnosti". V roku 1993 sme sa rozdelili na Čechov a Slovákov, tak ako sa dnes mnohé štiepi, ale ani táto energia, ktorá viedla k rozdeleniu, nemohla viesť k inej ceste na ktorej sme sa ocitli. Je to náhoda, či osud, že cesty intenzivistov - Čechov i Slovákov sa zásluhou Slováka žijúceho v Čechách znovu stretli na "kurze SEPSA a MODS" ? Asi to nie je náhoda. Bez rozdielu národnosti, rasy, náboženstva, či pohlavia stojíme všetci, ktorí sa venujeme intenzívnej medicíne, zoči-voči problémom, ktoré nám do cesty vložila príroda a jedným z nich je SEPSA a ťažkosti s ňou spojené. Je to aj keď nepríjemné "lepidlo" , ktoré nás spojilo a spája, aby sme si vymenili informácie a skúsenosti, čerpajúc z vedomostí toho druhého, ktorý nám dáva svoje znalosti bezodplatne - napriek tomu, že niektorí vidia aj v medicíne iba "biznis".
Na začiatku "kurzu" sedelo vo "vagóne" nazvanom "PG kurz Sepse a MODS" niekoľko desiatok ľudí. V r. 2005 to bolo okolo 300 ľudí a kladiem si otázku, či je to stále ešte kurz, alebo je to kongres ? Vlastne - názov je nepodstatný, ale podstatné je, že záujem intenzivistov a to nielen z Česka a Slovenska pozdvihli úroveň tejto akcie na hladinu medzinárodného významu.
Napriek vážnosti, niečo úsmevné. Ak by sme spočítali percentá znižovania mortality sepsy jednotlivými prednesenými metodikami a postupmi na poslednom "kurze", zistili by sme negatívne číslo, čo v tomto prípade znamená, že by malo prežiť viac pacientov, ako je skutočne postihnutých (pacienti by sa mali rozmnožovať). Dobre vieme, že to tak nie je a v dohľadnej dobe asi ani nebude. Je paradoxom, ak poviem, že bude dosť dôvodov sa schádzať v Ostrave a diskutovať o sepse ešte mnohé roky.
Chcel by som zaželať organizátorom a zakladateľovi tohto kurzu MUDr. Romanovi Kulovi, CSc. aby úspešne organizovali túto akciu až do času, kedy sa na nej zídu tak desiati účastníci, ktorí skonštatujú, že diskusia o sepse už nie je aktuálna, pretože septických pacientov niet.
Chcem veriť, že to nebude v r. 2006, na ktorý sa znovu tešíme. Nie kvôli sepse, ale kvôli medziľudským vzťahom a priateľstvám ktoré ostravská atmosféra vytvárala a vytvára.
MUDr. Pavol Török, CSc. | Vranov nad Topľou, marec 2005
Primár OAIM
Je mi potěšením konstatovat,
MUDr. Roman Kula, CSc.
Obr
že popularita ostravského kurzu narůstá každým rokem a nebylo tomu jinak i letos. Bylo přítomno více než 300 lékařů z České a Slovenské republiky a odeznělo více než 50 postgraduálních přednášek. Diskuse byla bohatá a k její provokaci významně přispěli bloky s názvem "Setkání s experty". Mimořádným přínosem byla početná a v historickém trendu stoupající účast i jiných odborníků, kteří pečují o pacienty s těžkou sepsí - chirurgů, neurologů, traumatologů, pediatrů, odborníků na infekční onemocnění, hematologů, mikrobiologů a imunologů. Část odborného programu byla komponována plně v jejich režii; kupříkladu bloky přednášek organizované sekcemi intenzivní péče v chirurgii a v neurologii. S ohlasem se setkala také ucelená skupina prezentací v podání předních českých a slovenských mikrobiologů. To všechno signalizuje velice důležitý fakt - podařilo se vytvořit platformu, na které lze efektivně spolupracovat. Nepochybně je to výrazem problematiky, kterou se zabýváme. Je jí těžká sepse - onemocnění, které je nejčastější příčinou úmrti pacientů na jednotkách intenzivní péče. Jistě zde není místo na podrobné citace o vskutku katastrofických epidemiologických datech, jež jsou s tímto onemocněním spojeny. Podrobnosti lze najít v početných publikacích; možná pro dokreslení situace pomůže údaj, že na toto onemocnění umírá ročně více lidí než na karcinom prsu, plic a tlustého střeva dohromady. Na druhé straně se jedním dechem konstatuje nízká úroveň povědomí o závažnosti této situace. Onemocnění nebývá rozeznáno ve včasném stadiu, kdy je potenciálně řešitelné. Rozsah a intenzita úvodní léčebné intervence bývá často nedostatečná nebo se aplikuje opožděně. Do praxe nejsou jednotně zavedeny postupy, které v klinických studiích přinesly slibné výsledky. Frekvence výskytu těchto nedostatků je nepřijatelně vysoká a zdůrazňuje se potřeba zavedení nového stylu práce, který zajistí časnou dostupnost správné léčby pro každého pacienta. A to byly důvody, proč se aktivity CSFS právě v Ostravě a právě v průběhu 7. PG kurzu o Sepsi a MODS, "přetavily" do "Výzvy Česko-Slovenského fóra pro sepsi adresované České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Slovenské lékařské společnosti" k zahájení spolupráce s cílem soustředěného boje s tímto onemocněním a naplnění obsahu The Surviving Sepsis Campaign - snížení úmrtnosti na toto onemocnění o 25 procent do roku 2009. Přejme této aktivitě hodně úspěchů.
Co říct na závěr? Osmý ročník kurzu se bude konat opět v Ostravě a to ve dnech 25.-27. ledna 2006. Aktivity v průběhu akce budou rozšířeny o "Pro-Con diskuse", "Setkání z experty", "Výukové sekce", "Panelové diskuse", "Sekce posterů" a "Firemní minisymposia". Již nedílnou součástí kurzu je take Minisymposium intenzivní péče v pediatrii. Potěšující správou je snaha o další rozšíření počtu přednáškových bloků organizovaných sekcemi intenzivní péče odborných lékařských společností ČLS JEP a SLS. Máme se tedy na co těšit a za organizátory mi teď připadá milá povinnost - srdečně Vás všechny na tuto akci zvu!
MUDr. Roman Kula, CSc. | Ostrava, květen 2005
academichosting FNO.cz
Česko-Slovenské fórum pro sepsi