Česko-Slovenské fórum pro sepsi
Česko-Slovenské fórum pro sepsi
úvodní slovozakládající listinacílepodporaBarcelonská deklarace
pracovní skupina CSFSkontakt pro média
otázky a odpovědidůležité www adresyz tisku
přihlásit se k CSFSinformace pro členy
pg kurz sepse a mods

PRACOVNÍ SKUPINA CSFS
Prezident CSFS a předseda Pracovní skupiny CSFS
Redakční rada webové stránky CSFS
Členové pracovní skupiny CSFS
 • MUDr. Roman Kula CSc.
  ARK FNsP Ostrava
  E-mail: roman.kula@fnspo.cz
 • MUDr. Roman Záhorec, CSc.
  OAIM, Onkologický ústav u sv. Alžbety, Bratislava
  E-mail: rzahorec@ousa.sk
 • MUDr. Igor Satinský
  Chirurgická klinika FNsP Ostrava
  E-mail: igor.satinsky@fno.cz
 • Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
  II. Chirurgická klinika LFUK, NsP sv.Cyrila a Metoda, Bratislava
  E-mail: pechan@npba.sk
 • MUDr. Petr Hon
  Neurologická klinika FNsP Ostrava
  E-mail: petr.hon@fnspo.cz
 • Doc. MUDr. Vladimír Rolný, CSc.
  KIGM, FNsP akademika L. Dérera, Bratislava
  E-mail: rolnyv@healthnet.sk
 • MUDr. Michal Fedora, Ph.D.
  ARO, DFN Brno
  E-mail: mfedor@med.muni.cz
 • Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
  DKAIM DFNsP Bratislava
 • MUDr. Marcel Brenner
  DKAIM, DFNsP Bratislava
  E-mail: ursus@stonline.sk
 • Doc. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
  Ustav mikrobiologie, FN Olomouc
  E-mail: kolar@fnol.cz
 • Doc. RNDr. Jan Trupl, CSc.
  Národní onkologický ústav, Bratislava
  E-mail: jan.trupl@nou.sk
 • MUDr. Mária Bucová, Ph.D.
  Imunologický ústav LFUK, Bratislava
  E-mail: mariabuc@centrum.sk
 • RNDr. Alexandra Lochmanová
  Zdravotní ústav, Ostrava
  E-mail: alexandra.lochmanova@zuova.cz
 • MUDr. Jan Blatný
  Oddělení klinické hematologie, FN Brno
  E-mail: jblatny@med.muni.cz
 • MUDr. Anna Bátorová, CSc.
  Klinika hematologie a transfuziologie LFUK, Bratislava
  E-mail: batorova@hotmail.com
 • MUDr. Marcela Skraková,CSc.
  Oddělení hematologie a transfuziologie, NsP sv.Cyrila a Metoda, Bratislava
Pracovní skupina Česko-Slovenského fóra pro sepsi, Piešťany 2003
Obr
academichosting FNO.cz
Česko-Slovenské fórum pro sepsi