Česko-Slovenské fórum pro sepsi
Česko-Slovenské fórum pro sepsi
úvodní slovozakládající listinacílepodporaBarcelonská deklarace
pracovní skupina CSFSkontakt pro média
otázky a odpovědidůležité www adresyz tisku
přihlásit se k CSFSinformace pro členy
pg kurz sepse a mods

ZAKLÁDAJÍCÍ LISTINA
ČESKO-SLOVENSKÉHO FÓRA PRO SEPSI
My, zdravotníci České a Slovenské republiky,
z vlastní vůle, svobodně, nezištně a nezávisle
zakládáme Česko - Slovenské Fórum pro Sepsi,
jako dobrovolné zájmové sdružení odborníků,
kteří se sepsí zabývají.
Svým podpisem vyjadřuji svou svobodnou vůli
odevzdávat svoje vědomosti, znalosti, schopnosti,
jako i duchovní síly ve prospěch Česko - Slovenského
Fóra pro Sepsi (dále CSFS) v duchu Barcelonské
deklarace a aktivně naplňovat základní cíle
zájmového sdružení CSFS.
Ostrava, leden 2003
academichosting FNO.cz
Česko-Slovenské fórum pro sepsi